ล้อยางเพชรบูรณ์

(ล้อยางเพชรบูรณ์)

17 เพชรชมพู ซ. 2 ตำบล ในเมือง

อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 67000

Phone: 096-664-5334

เวลาทำการ : 08:00 – 17:00 น.